Нормативні документи

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА ПОСТАНОВИ ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ


Конвенція про права дитини
Закон України «Про охорону дитинства»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»

ВІДОМЧІ ДОКУМЕНТИ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

Наказ МОН України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»
Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»
Наказ МОН України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах»


Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України від 03 травня 1997 р. № 127

Про затвердження положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів - від 19 жовтня 2001 р. № 691

Про затвердження Типового Положення про центри практичної психології і соціальної роботи - від 14 серпня 2000 р. № 395

Наказ щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби - від 27 серпня 2000 р. № 1/9-352

Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах :-від 17 серпня 2005 р. №1/9 - 431

 

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»
Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»
Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»
Наказ МОН України «Про затвердження «Типового обліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах»
Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для-дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»
Наказ МОН України «Про прийом дітей до 1 класу загальоосвітніх навчальних закладів»
Лист МОН України «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»

 


ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
Постанова «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»
Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах
Постанова «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах
Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Про харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у загальноосвітніх навчальних закладах

 

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ ТА ОЗДОРОВЧА РОБОТА У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
Наказ МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
Положення «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу»
Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти

 

Нормативно-правові документи, які регламентують інноваційну діяльність  у навчальних закладах:

Закон України «Про освіту»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Закон України «Про дошкільну освіту»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Закон України «Про інноваційну діяльність»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Наказ МОН від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»

http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/244-

Наказ МОН від 30.11.2012 № 1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

               http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2111-12

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00

 

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом МОН України від 20.02.2002 № 114

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0428-02

 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України  від 27.08.2012  № 778

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF

 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності,  затверджене наказом МОНмолодьспорт  30.11. 2012 №1352

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2111-12